BD4

BD3

BD1

ZEKER WETEN DAT WIJ DIT HEBBEN GEMAAKT!

In een sterk veranderende zorgomgeving riep jeugdverslavingszorginstelling Brijder Jeugd de hulp van Sniper-X in om het merk opnieuw te positioneren. Het resultaat mag er ‘Zeker Weten’ zijn. Een brutaal en gelaagd communicatieconcept met bijbehorende middelen puur gericht op jongeren.

DE EERSTE KENNISMAKING

Een gebrek aan eenduidige boodschap en heldere communicatie door het ontbreken van een duidelijke positionering waren oorzaken dat Brijder Jeugd buiten Noord-Holland een lage naamsbekendheid had. De jeugdverslavingszorginstelling dreigde hierdoor achter te blijven op haar concurrenten. Wij werden gevraagd het merk te positioneren en vorm te geven aan een communicatieconcept. Het merk moest weer een smoel krijgen.

CONCEPT

In co-creatie met de klant werd een strategisch marketingcommunicatieplan en merkplatform gerealiseerd. Getest door de medewerkers en de doelgroep werd uiteindelijk gekozen voor het concept ‘Zeker weten!’ Het concept heeft de gelaagdheid van positionering van deskundige zorg, een veilige omgeving die de client rust geeft en waar hij/zij serieus word genomen. Brijder Jeugd geeft de client weer een perspectief en regie over zijn/haar eigen gezondheid, ontwikkeling en leven. Het concept werd doorgevoerd op de website, brochures, huisstijl en posters.

WAT HEBBEN WIJ GEMAAKT?

Concept & design
Fotografie & 3D manipulatie
Website
Advertentie
Brochure
Huisstijl